ravaltsu logo

Laatu

Ravaltsu Oy käyttää ISO 9000 -standardisarjaan perustuvaa laatu-, ympäristö, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmiä.

Tuotannon kehitys on jatkuvaa ja kehitysohjelmaan kuuluu 5-10% vuosittainen investointi tuotannonkehitysjärjestelmiin ja koneisiin.

Jatkuva asiakkaiden kuuntelu ja aktiivinen vuoropuhelu on Ravaltsu Oy:n toiminnan kulmakiviä.